Kwalifikacyjne kursy zawodowe A.12 oraz Nowe A.71 i A.74 !!!

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe są nową, formą kształcenia zawodowego dorosłych, szansą na szybkie przekwalifikowanie i dostosowanie do zmieniających się oczekiwań rynku pracy. Ta nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym dalszą naukę oraz doskonalenie zawodowe już w trakcie aktywności zawodowej. Słuchaczem kwalifikacyjnych kursów zawodowych może być osoba pełnoletnia bez względu na posiadane wykształcenie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) umożliwiają przygotowanie do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia. Jedynym wymogiem uczestnictwa w KKZ jest skończenie 18 roku życia.

Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej, od września 2012 r. w system oświaty zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł zawodowy w zawodzie krawca – symbol 753105 oraz technika technologii odzieży – symbol 311924. Od 2015 wchodzi nowa podbudowa kwalifikacji i zmienia się zakres nauczania w zawodzie. A.12 staje się A.71 oraz A.48 staje się A.74 

Aby poznać różnicę w nowej podbudowie kliknij tutaj.

Kierunek w ramach kursów prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową MEN. Po zakończeniu każdej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego, przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, po jego zdaniu otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zakresie A.12 – wykonywania usług krawieckich, A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych oraz A.74 – Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w kierunku zawodu Krawiec, zorganizowany jest w Domu Ciekawego Szycia, w systemie zaocznym przez trzy semestry. Wszystkie przedmioty prowadzone są zgodnie z planem nauczania, w zakresie wybranej kwalifikacji. Zajęcia odbywają się w przestronnych dobrze doświetlonych salach spełniających przepisy BHP. Każda sala dydaktyczna wyposażona jest w maszyny do szycia dla każdego kursanta, stół krojczy o odpowiedniej wysokości oraz wszelkie niezbędne narzędzia, tkaniny         i materiały dydaktyczne, które zawarte są już w cenie kursu.

Kursant płacąc 500 zł miesięcznie za edukację ma już wszystko zagwarantowane na miejscu !!!

Kadra Instruktorów posiada wykształcenie kierunkowe i dydaktyczne oraz wieloletnie doświadczenie praktyczne w zawodzie.

Dodatkowo wzbogacamy naszą ofertę o rozbudowany moduł przygotowania formy do produkcji w systemie CAD. Zajęcia z konstrukcji prowadzone są również z uwzględnieniem terminologii anglojęzycznej, tak aby łatwiej nam było skorzystać z materiałów anglojęzycznych w postaci książek z konstrukcji i gotowych form.

Obecnie prowadzimy nabór do grupy 2017/2018, które startują od września 2017, edukacja będzie realizowana w trybie zaocznym weekendowym. Planujemy otworzyć dwie grupy.

Aby uzyskać potwierdzenie przyjęcia na kurs, nie musisz zdawać żadnych egzaminów – liczy się kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest jednak ograniczona – im szybciej zgłosisz się do nas, tym większa pewność, że rozpoczniesz naukę. Grupy gwarantujemy kameralne od samego początku 10 -osobowe !!!

Wymagane dokumenty podczas rezerwacji to dowód osobisty resztę dokumentów wypełniamy na miejscu.

  • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki),
  • karta zgłoszenia,
  • kserokopia dokumentu tożsamości i oryginał do wglądu.

Absolwenci otrzymują po zakończeniu edukacji:

  •  zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
  • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji
  • dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia

Zgłoszenia jak i wszelkie dodatkowe informacje prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt oraz kursyzawodowe@ciekaweszycie.pl

Aby poznać różnicę w nowej podbudowie kliknij tutaj.

 

Facebook

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.
OK, rozumiem
x