Informacje o projekcie (nabór zakończony)

Projekt ?Nowoczesne kursy krawiectwa – innowacje w przemyśle mody? współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Nazwa projektu: ?Nowoczesne kursy krawiectwa – innowacje w przemyśle mody?

Okres realizacji projektu: 1 maj 2016 r. ? 28 luty 2018 r.

Dofinansowanie projektu: 689 437,50 PLN

Całkowita wartość projektu: 789 437,50 PLN


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa X ?Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 ?Doskonalenie zawodowe?, Poddziałanie 10.3.4. ?Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych? ? konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Grupę docelową projektu będzie stanowiło 70 osób (68 K i 2M) z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów KC ), osób w wieku dorosłym, od 18 r. ż., zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia. Wsparciem zostanie objęte min. 50% mieszkańców obszarów wiejskich.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na mazowieckim rynku pracy poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych w zawodzie projektanta przemysłu mody z zastosowaniem nowoczesnych technologii CAD CAM, potwierdzonych formalnie, dla 70 osób dorosłych.

Beneficjent w ramach projektu oferuje:

Rozszerzony kurs projektowania 3D i organizowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych poprzez program komputerowy CAD CAM

Kurs zaawansowany – projektowanie w przemyśle mody z zastosowaniem CAD CAM

  • Egzamin w akredytowanej placówce szkoleniowej
  • Materiały edukacyjne
  • Catering

 


Kontakt z Biurem Projektu:

Al. Wilanowska 273
02-730 Warszawa

Tel: +48 796 118 997

e-mail: kursyzawodowe@ciekaweszycie.pl

www.ciekaweszycie.pl

Facebook

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony zgadzasz się na ich wykorzystanie.
OK, rozumiem
x